Asset 1 Asset 2

Kreslím si

Každé dieťa rado kreslí, lenže mňa to neprestalo baviť ani neskôr. Kreslím si na strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici, aj na Vysokej Škole Výtvarných Umení v Bratislave. Štúdiá ukončujem diplomovou prácou v ateliéri prof. Dušana Kállaya.
Ešte počas štúdií ma zvedavosť z príchodu počítačov presmerovala na grafický dizajn. Prax získavam v grafickom štúdiu Mr. Design, neskôr pracujem v reklamných agentúrach CD Ogilvy & Mather a MUW Saatchi & Saatchi. Nasleduje založenie vlastnej firmy zameranej na web dizajn. V súčasnosti pracujem v hernom priemysle, prevažne pre úspešnú Slovenskú spoločnosť Pixel Federation, charakter dizajn a UI (user interface). Viac nájdete na stránke www.fiction.sk

Po dlhšej prestávke, približne 15 rokov od študentských čias, je pre mňa návrat ku kresbe dokonalou meditáciou a únikom z pracovného virtuálneho digitálneho sveta.
Najvačšou výzvou a inšpiráciou pre mňa vždy bola a aj ostala figúra, akt. No keďže dnes chýba klasická akademická príprava a figúra sa vytráca z výtvarnej scény, aj preto som sa rozhodol vo svojom ateliéri v centre Bratislavy organizovať figurálnu kresbu (večerný akt) pre profesionálnych výtvarníkov. Zámerom je predovšetkým podporiť akademický prístup a motivovať umelcov pre prácu s figúrou a živým modelom, ktorú môžu následne aplikovať pri vlastnej tvorbe. Výber z týchto diel prezentujeme na stránke www.akt.sk

Education, career

1989 - 1993 Arts and craft school, Kremnica

1994 - 2000 Academy of Fine Art and Design Bratislava, Printmaking and other Media studio of Prof. Dusan Kallay

1997 - 2010 profession graphic designer, companies: Mr. Design, CD Ogilvy & Mather, MUW Saatchi & Saatchi

2012 - graphic designer, digital graphics, character design, UI/UX designer, Pixel Federation