peter-bartos

Career

  • 1975 - born in Košice
  • 1989 - 1993 Arts and craft school, Kremnica
  • 1994 - 2000 Academy of Fine Art and Design Bratislava, Printmaking and other Media studio of Prof. Dusan Kallay
  • 1997 - 2010 profession graphic designer, companies: Mr. Design, CD Ogilvy & Mather, MUW Saatchi & Saatchi
  • 2012 - graphic designer, digital graphics, character design, UI/UX designer, Pixel Federation
  • 2020 - lector drawing lessons Academy atelier

Peter Bartoš sa narodil v roku 1975 v Košiciach, v rodine výtvarníkov a pedagógov. Po pár rokoch sa rodičia rozhodli presťahovať na stredné slovensko, pod úbočie Veľkej Fatry do malebnej dedinky Mošovce a neskôr do neďalekých Turčianskych Teplíc. Už od malička veľmi rád kreslil a táto záľuba ho priviedla na strednú umelecko priemyselnú školu v Kremnici a následne na Vysokú Školu Výtvarných Umení v Bratislave. Štúdiá ukončuje diplomovou prácou v ateliéri voľnej grafiky a knižnej ilustrácie prof. Dušana Kállaya.
Ešte počas štúdií ho zvedavosť z príchodu počítačov presmerovala na grafický dizajn. Prax získava v grafickom štúdiu Mr. Design, pokračuje v reklamnej agentúre CD Ogilvy & Mather v pozícii art directora a neskôr v MUW Saatchi & Saatchi. Nasleduje založenie vlastnej firmy zameranej na web dizajn.
V súčasnosti pracuje v hernom priemysle, prevažne pre úspešnú Slovenskú spoločnosť Pixel Federation, špecializácia na charakter dizajn a UI (user interface).

Po dlhšej prestávke, približne 15 rokov od študentských čias sa vracia ku kresbe v ktorej nachádza meditáciu a únik z pracovného virtuálneho digitálneho sveta. Jeho najvačšou výzvou a inšpiráciou už počas štúdia bola figúra, akt. A keďže sa táto téma čoraz viac vytráca zo Slovenskej výtvarnej scény, rozhodol sa vo svojom ateliéri v centre Bratislavy organizovať figurálnu kresbu (večerný akt) pre profesionálnych výtvarníkov. Zámerom je predovšetkým podporiť akademický prístup a motivovať umelcov pre prácu s figúrou a živým modelom, ktorú môžu následne aplikovať pri vlastnej tvorbe. Výber z týchto diel prezentuje na stránke www.akt.sk. Popri tom sa venuje aj výučbe kresby klasickými akademickými postupmi, viac o tejto téme sa dozviete v samostatnej časti “lekcie”.